Formularz kontaktowy

Dane osobowe wysyłającego formularz będą przetwarzane w celach obsługi treści wiadomości z formularza oraz w celach marketingowych, o ile zostanie wyrażona poniższa zgoda.
*Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o prawie żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO (w tym celu należy kontaktować się z EVER na adres e-mail: punkt.kontaktowy@grupaever.com.pl lub pisemnie na adres siedziby). Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany/a o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.”
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez EVER GRUPA S.A. z siedzibą przy ul. Arkuszowej 39 w Warszawie, która będzie ich administratorem do celów marketingowo-reklamowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 t.j. z dnia 2017.10.12 ze zm.) oraz na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych (w tym oferty handlowej) drogą elektroniczną od EVER GRUPA S.A.  i partnerów z Grupy Ever. Wyrażenie zgody i podanie danych w tym celu jest dobrowolne."

* Pola obowiązkowe